Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Boss Timer v rámci OPZ, výzvy č. 97