Další vzdělávání zaměstnanců firmy Boss Timer

Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců firmy Boss Timer
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005281

V období od 1. února 2017 do ledna 2019 probíhá v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců firmy Boss Timer proškolení zaměstnanců v měkkých dovednostech, odborné vzdělávání a jazykové.